कामग्रा जेलले तपाईंलाई उच्च यौन प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं आफ्नो यौन अनुभवहरूमा बढी सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ।

कामगारा जेल तपाईं आफ्नो निर्माण समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो साइटमा कामगारा जेल के हो भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।

दास ड्यूस्चे वर्णमाला, जर्मन पत्रहरू

हाम्रो जर्मन वर्णमाला पाठमा, हामी जर्मनमा अक्षरहरूको जाँच गर्नेछौं, जर्मन अक्षरहरू जाँच गर्दा हामी पनि जर्मन वर्णमालामा अक्षरहरूको उच्चारण स्वतन्त्र पत्रको रूपमा र शब्दमा उनीहरूको उच्चारण पनि सिक्नेछौं।

यसै बीचमा, हामी उच्चारणहरू केही जर्मन अक्षरहरूको सारसँगै देख्नेछौं, हामी जर्मनमा फेला परेका अक्षरहरू देख्छौं तर टर्कीमा नभई टर्की भाषामा तर जर्मनमा होइन, हामी उदाहरणका साथ भनेको कुरालाई समेट्ने छौं र अन्तमा हामी जर्मन वर्णमालाको विषयवस्तुको साथ आफ्नो विषय समाप्त गर्नेछौं।

जर्मन अक्षर छोड्ने समय: न्यूनतम 20 मिनेट

को लागि: प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थीहरू, 9। क्लास विद्यार्थीहरू, जर्मनमा सुरुवात

हामी अत्यधिक सिफारिस हाम्रो विषय दिने थियो जर्मन मिनी-परीक्षण हाम्रो मुद्दाहरू ध्यान केलाउँदा पछि नाम वर्णमाला को अन्त मा हाम्रो मुद्दाहरू जर्मन वर्णमाला जाँच्न सुरु तपाईंको संकल्प।

जर्मनी ALPHABET (दास डिसेच अल्फाबेट)

पहिले हामी जर्मन वर्णमालाका अक्षरहरूलाई तालिकामा हेरौं र त्यसपछि अक्षरहरू एक-एक गरी केलाऔं। जर्मन वर्णमालामा विशेष वर्णहरूका साथ letters० अक्षरहरू छन्। जर्मन वर्णमालामा २ letters अक्षर र special विशेष वर्णहरू छन्।

जर्मनी ALPHABET
a: aa g: ge m: em r: er w: हामी
b: हुन h: ha n: en s: es x: ix
c: se i: ii o: oo t: te y: üpsilont
d: de j: yot ö: ooo u: uu zसेट गर्नुहोस्
e: ee k: ka p: pe üऊ ऊ ä: ae
f: ef l: हात q: qu v: fau ß: es set

जर्मन वर्णमालामा तल जर्मन वर्णमालाको छविबाट ध्यानपूर्वक दुबै लोअरकेस र अपरकेस अक्षरहरू जाँच गर्नुहोस्।

जर्मन वर्णमाला - जर्मन पत्रहरू

जर्मन वर्णमाला - जर्मन पत्रहरू

जर्मनमा २ letters अक्षर र special विशेष वर्णहरू छन्। यी विशेष क्यारेक्टरहरू बीच, वर्णहरू Ä, Ö, र A, O र U अक्षरहरूको umlauts हो। सामान्यतया यो वर्णमालामा देखाइदैन, यो छुट्टै देखाइन्छ।
अक्षर ß (एसेट) को पनि डबल हरू हुन्छ। यो पनि देखिएको छ कि केहि स्थानहरूमा यस पत्रको सट्टामा एसएस (डबल) लेखिएको थियो। अक्षर ß सँधै लोअरकेसमा लेखिएको हुन्छ, यदि यो क्यापिटलमा छ भने यो एसएसको रूपमा लेखिएको हुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि अक्षर को एक शब्द को सबै अक्षरहरु ß क्यापिटल, अक्षर SS एसएस को रूप मा लेख्नु पर्छ।

जर्मनमा, i अक्षरको राजधानी i लेटर I हो, अक्षर I होईन। राजधानी i अक्षर (İ) टर्कीमा फेला पर्दछ तर जर्मनमा होइन। टर्की भाषामा लोअरकेस I अक्षर पनि छ तर जर्मनमा होइन। जर्मनमा, अ in्ग्रेजीमा जस्तै, अक्षर आर सामान्यतया धेरै उच्च दबाबमा भनिदैन।

जर्मन भाषामा पढ्ने र पत्रहरूको कोडिङ

जर्मन पत्रहरू

हामीले तपाईंको लागि तयार गरेका छविहरू हेर्नुहोस्।

 

जर्मन वर्णमाला

जर्मन वर्णमाला

अब आइमाई जर्मन वर्णमा अक्षरहरू उनीहरूको पढाइहरू एकसाथ एकमा हेर्नुहोस्।

a: aa

b: हुन

c: se

d: de

e: ई

f: ef

g: ge

h: ha

i: ii

j: yot

k: ka

l: el

m: em

n: en

o: oo

ö: öö

p: pe

q: qu

r: er

s: es

t: te

u: uu

ü: üü

v: fau

w: हामी

x: ix

y: üpsilont

z: सेट

ä: ae

ß: es set

जर्मन वर्णमाला अक्षरहरू माथिको रूपमा पढ्ने र कोडित छन्।
यदि कसैले तपाईंलाई आफ्नो नाम कोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले तपाईंको नाममा एक अक्षरमा एक कोडको कोड गर्न आवश्यक छ।

हामीले भन्यौं कि जर्मन वर्णमालामा कुनै अक्षरहरू Ç, Ğ, İ, Ş छैनन्। यदि तपाइँको नाममा त्यहाँ एक अक्षर छ जुन जर्मन वर्णमालामा छैन, जस्तै Ç-Ğ-M, उदाहरणका उदाहरण MODERN, YAĞMUR, AALA, यी अक्षरहरू डट बिना जर्मनमा कोडिन्छन्। अर्को शब्दमा, तपाईले अक्षर कोड code को रूपमा, G को रूपमा, र S. को रूपमा एस।

जर्मन पत्र कोडिंग

समकालीन

त्से

A

GE

D

A

S

जापान

YOT

A

PE

O

EN

अप्सिलन

A

जर्मन अङ्ग्रेजीमा पत्रहरू टर्की वर्णमाला छैनन्

जर्मन वर्णमालामा अक्षर Q, W, X, Ä, ß टर्की वर्णमाला छैन।

टर्की अक्षरमा गैर-जर्मन वर्णमाला

जर्मन, अङ्ग्रेजीमा टर्की वर्णमाला, जर्मन वर्णमालामा फेला परेन, Ç, ġ, Ş, İ, जस्तै पत्रहरू।

जर्मन शब्दमा शब्दावली

केहि अक्षरहरू शब्दमा छेउमा प्रयोग गरिन्छ र सामान्यमा निम्न पढाइहरू प्रयोग गरिन्छ:

ei : यदि ई र म पक्ष द्वारा पक्षमा छन् ay को रूपमा पढ्नुहोस्

ie : यदि म र ई पक्ष द्वारा पक्षमा छन् i को रूपमा पढ्नुहोस्

eu : यदि ई र तपाईं पक्ष द्वारा oy को रूपमा पढ्नुहोस्

SCH : यदि पत्र छ, अक्षर सी, र अक्षर एच एक साथ आउँछ ş को रूपमा पढ्नुहोस्

ch : यदि सी र एच पक्ष द्वारा पक्ष हो h को रूपमा पढ्नुहोस्

z : z मा शब्द ts को रूपमा पढ्नुहोस्

au : यदि एक र तपाईं छेउमा छन् o को रूपमा पढ्नुहोस्

ph : यदि पी र एच पक्ष द्वारा पक्ष हो f को रूपमा पढ्नुहोस्

sp : यदि s र p पक्ष द्वारा छेउमा छन् गंभीर pancreatitis को रूपमा पढ्नुहोस्

st : यदि एस र टी पक्ष द्वारा छेउमा छन् पीआईबी को रूपमा पढ्नुहोस्

s : गहिरो माथी छ z अन्त्यमा s को रूपमा पढ्नुहोस्

हुनत यी पत्रहरूमा शब्दहरू केही शुरुवात द्वारा उच्चारण वा त्यहाँ अन्त शब्दहरू विभिन्न पत्र को साथ या बराबर होना फेला कम से कम, माथिको नियम केही अपवाद पढिरहेको छ।


निम्न छविमा, केहि अक्षरहरू पक्ष द्वारा देखाइएका छन् देखाउनका लागि शब्दहरू कसरी पढ्न सकिन्छ।

जर्मन शब्दहरू कसरी पढ्ने?

 

जर्मन पत्रहरू कसरी पढ्ने

जर्मन पत्रहरू कसरी पढ्ने

नोट: जर्मन वर्णमाला ä, ü, ö अक्षरहरू (AUO) इमलाट (बिन्दु) ले लिखित अक्षरहरूको आकार हुन्।

मित्रहरूको कुञ्जीमा विशेष क्यारेक्टरहरू छैनन् निम्न कुञ्जी संयोजनहरू प्रयोग गरेर तिनीहरूका कम्प्युटरहरूमा यी अक्षरहरू लेख्न सक्छन्।

ä चरित्र: ALT + 132 (Alt + 132 Alt कुञ्जी थिचेर 132 लेख्नको लागि)
▀ क्यारेक्टर ALT + 225

हाम्रो गैर टर्कीको कुञ्जीपाटीले निम्न तरिकामा टर्की क्यारेक्टरहरू पनि आकर्षित गर्न सक्छ:

I: ALT + 0253
I: ALT + 0221
ö: ALT + 0246
ü: ALT + 0252
»: ALT + 0240
ç: ALT + 0231
कार्य: ALT + 0222

तपाईं हाम्रो जर्मन पाठहरू बारे कुनै पनि प्रश्न र टिप्पणीहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अल्मानक्याक्स फोरममा वा तल टिप्पणी सेक्सनमा। तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफ एलेमेन्क्स इन्स्ट्रक्टरहरू द्वारा जवाफ दिनेछन्।

प्रिय साथीहरू, जर्मन फोरममा एक सदस्यको रूपमा तपाइँ पनि जर्मनीको बारेमा कुनै किसिमको जानकारी साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ।

अब तपाई जर्मन जर्मन वर्णलाई थाहा छ, जर्मन कलाकर्मी विषय अभिव्यक्ति तपाईं हाम्रो ट्यूटोरियल जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईलाई थाहा छैन कि कुन आदेशमा तपाईंले जर्मन पाठहरू पछ्याउनुहुनेछ, जर्मन विषय अभिव्यक्तितपाईं हाम्रो जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यस अर्डरका अनुसार तपाई हाम्रा जर्मन पाठ चरण चरणमा पालना गर्न सक्नुहुन्छ।

अल्मैक्स्याक्स टीम सफलता चाहन्छ ...

हाम्रो अंग्रेजी अनुवाद सेवा सुरु भयो। अधिक जानकारी को लागी: अ translation्ग्रेजी अनुवाद

प्रायोजित लिंकहरू