स्क्यान कोटि

जर्मन व्यायाम

जर्मन व्यायाम

कोन्जुन्क्टिभ २ ओबन्जेन

हाम्रो जर्मन Konjunktiv 2 Übungen विषय जर्मनक्स फोरमहरूबाट संकलित गरिएको छ। Almancax को सदस्यहरु द्वारा तैयार। हामी यसलाई तपाइँको प्रयोगको लागि प्रस्ताव गर्दछौं। Bilden…

जर्मन शब्दहरू कण्ठ गर्ने तरीकाहरू

यस लेखमा जर्मन शब्दहरू कसरी याद गर्ने? हामी जर्मन शब्दहरू याद गर्ने तरिकाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं। जर्मन र अन्य विदेशी भाषाहरू सिक्न प्रयास गर्दै ...

१० औं कक्षा जर्मन कार्यपुस्तक उत्तर

नमस्ते, तपाईं सम्भवतः उच्च विद्यालयमा 11 औं कक्षामा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले जर्मन 11 औं कक्षा कार्यपुस्तिका उत्तरहरू खोजी गरेर यो पृष्ठ फेला पार्नुभयो।…

जर्मन अंक र जर्मन नम्बरहरू

अभ्यास र जर्मन नम्बरहरूको उदाहरणहरू। हाम्रा अघिल्ला पाठहरूमा हामीले संख्याको विषयलाई अध्ययन गरेका थियौं। यस पाठमा, हामी जर्मनमा संख्याहरूको धेरै उदाहरणहरू हेर्नेछौं।

जर्मन प्रश्न वाक्यांश ist das - अभ्यास

जर्मन सोधपुछ वाक्य, ist das, जर्मन सरल सोधपुछ अभ्यास। प्रिय मित्रहरू, हामीले हाम्रा अघिल्ला पाठहरूमा जर्मनमा सरल प्रश्न वाक्यहरू प्रयोग गरेका थियौं।

जर्मन आर्टिकलरमा प्रयोग

जर्मन लेखहरू, लेखहरूको बारेमा अभ्यासहरू, निश्चित लेखहरू der das die, अनिश्चित लेखहरू ein, eine। प्रिय मित्रहरू, धेरै अघिल्लो…

जर्मन स्कूलहरु जर्मन स्कूल र कक्षा सामान

हाम्रो जर्मन स्कूल जर्मन स्कूल र कक्षाकोठाको फर्निचर तलको छविमा, हाम्रो जर्मन स्कूल जर्मन स्कूल र कक्षाकोठाको फर्निचर छ। प्यारा साथीहरु…

9th औं कक्षा जर्मन लेख र लेखका बारे अभ्यास

जर्मन लेखहरू, der-das-die, जर्मन विशिष्ट लेखहरू र विशिष्ट लेखहरूको बारेमा अभ्यासहरू। जर्मन सिकिरहेका प्रिय मित्रहरू, अघिल्लो…

Akkusativ, जर्मन मा, विषय --प्रभाव र व्यायाम

जर्मन संज्ञा (अक्कुसाटिभ) को व्याख्यान र 9 औं कक्षाका लागि अभ्यास। प्रिय साथीहरू, हाम्रा अघिल्ला पाठहरूमा, जर्मन संज्ञा i form, e case र...

जर्मन घण्टासँग सम्बन्धित व्यायाम

जर्मन घडीहरूमा अभ्यासहरू (डाइ Uhrzeit)। हाम्रा अघिल्ला पाठहरूमा, हामीले जर्मन घडीहरूको विषयलाई विस्तृत रूपमा समेट्यौं। जर्मनमा समय सोध्दै,…

जर्मन निर्भय लेख ein र eine - अभ्यास

जर्मन अनिश्चित लेखहरू, ein-eine, kein-keine, जर्मन अनिश्चित लेखहरू बारे अभ्यासहरू। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो जर्मन व्याकरण पाठहरूमा...

जर्मन संख्या 100 सम्म

यस लेखमा, हामी 100 सम्म जर्मन नम्बरहरू खोज्ने साथीहरूलाई 100 सम्म जर्मन नम्बरहरू दिनेछौं (एक सय सम्म)। केही साथी विद्यार्थी…

जर्मन सिक्न चाहनेहरूको लागि सल्लाह

जर्मन सिक्न चाहनेहरूका लागि सल्लाह, जर्मन कसरी सिक्ने, जर्मन कहाँबाट सिक्ने, जर्मन कसरी पढ्ने? जर्मनमा आवश्यक व्याकरण...

जर्मन विधि र तरिका सिक्दै

यस लेखमा, हामी जर्मन सिक्ने विधिहरू र जर्मन सिक्ने केही तरिकाहरू बारे जानकारी प्रदान गर्नेछौं। क्रिया संयोजन, बहुवचन शब्दहरू ...

11th औं कक्षा जर्मन पाठ्यपुस्तक उत्तर

साथी विद्यार्थीहरू, कृपया ध्यान दिएर यो लेख पढ्नुहोस्, जुन जर्मन 11 औं कक्षाको पाठ्यपुस्तकका उत्तरहरू खोजिरहेका हाम्रा आदरणीय विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह हो।