स्क्यान कोटि

जर्मन भाषण पैटर्न

जर्मन स्पीच ढाँचा नामक श्रेणीका लेखहरू दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र आवश्यक पर्ने जर्मन वाक्यांशहरू संकलन गरेर तयार पारिएका छन्। लगभग सबै स्तरहरूको लागि उपयुक्त।

जर्मन प्रेम र माया सन्देशहरू

जर्मन प्रेम र प्रेम शब्दहरू, जर्मन प्रेम सन्देशहरू, जर्मन प्रेम सन्देशहरू, जर्मन प्रेम शब्दहरू, जर्मन पाठ सन्देशहरू, जर्मन सुन्दर शब्दहरू, जर्मन प्रेम र प्रेम शब्दहरू। आदरणीय आगन्तुकहरू, तलको जर्मन पाठ्यक्रम जर्मनक्स फोरममा दर्ता भएका हाम्रा सदस्यहरूको सेयरबाट संकलित गरिएको छ, किनभने यो सदस्यहरूको शेयरबाट संकलित गरिएको हो...
Daha fazla Oku ...

जर्मन खरीदारी संवाद

जर्मनमा किनमेलमा प्रयोग गरिएका वाक्यांशहरू, जर्मनमा किनमेल संवादहरू, जर्मनमा किनमेलको ढाँचा, जर्मनमा किनमेल, जर्मन बजारमा प्रयोग गरिएका...
Daha fazla Oku ...

जर्मन जनरल भाषण पैटर्न

यस खण्डमा, दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने जर्मन भाषण ढाँचा, तिनीहरूको जर्मन लेखन र उच्चारण, जर्मन द्विपक्षीय संवादहरू र तिनीहरूका अनुवादहरू...
Daha fazla Oku ...

जर्मन फोन संवाद

जर्मन टेलिफोन कुराकानी, जर्मन टेलिफोन कुराकानी, फोनमा जर्मन कुराकानी, हुलाक कार्यालयमा जर्मन कुराकानी, जर्मन हुलाक कार्यालय संवाद, जर्मन…
Daha fazla Oku ...

जर्मन परिवार परिचय

हाम्रो परिवारको परिचय जर्मनमा, हाम्रो परिवारको जर्मनमा परिचय, जर्मन वाक्यमा हाम्रो परिवारको परिचय, जर्मनमा हाम्रो परिवारको परिचय, जर्मनमा हाम्रो परिवारको परिचय दिँदै प्रिय आगन्तुकहरू...
Daha fazla Oku ...

जर्मन नमस्कार सिग्स

जर्मन अभिवादन, जर्मन परिचितहरू, जर्मन अभिवादन वाक्यहरू, जर्मन परिचित वाक्यहरू। प्रिय विद्यार्थीहरू, सामान्यतया, जर्मनमा...
Daha fazla Oku ...

जर्मन कविताहरू

टर्की जर्मन कविता, जर्मन टर्की कविता, टर्की जर्मन कविता, जर्मन प्रेम कविता, जर्मन भ्यालेन्टाइन कविता, कविता जर्मन, जर्मन कविता नमूना, ...
Daha fazla Oku ...

जर्मन स्थान र स्थान नामहरू

जर्मन ठाउँका नामहरू, जर्मन ठाउँका नामहरू, जर्मन ठाउँका नामहरू, जर्मन ठाउँहरू, जर्मन ठाउँहरू र ठाउँका नामहरू, जर्मनमा ठाउँ र ठाउँका नामहरू। मूल्यवान…
Daha fazla Oku ...

जर्मन नाइस शब्द, जर्मन कोटेशन

जर्मन राम्रो शब्दहरू, जर्मन उद्धरणहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन सुन्दर शब्दहरू, जर्मन aphorisms, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन ...
Daha fazla Oku ...

जर्मन बैंकमा प्रयोग गरिएका संवादहरू र संकेतहरू

जर्मन बैंक संवादहरू, जर्मन बैंक वाक्यहरू, बैंकमा जर्मन बोल्ने ढाँचाहरू, जर्मन बैंकर कुराकानीहरू। प्रिय आगन्तुकहरू, तल…
Daha fazla Oku ...

अस्पताल र जर्मन संवादहरू

डाक्टरमा जर्मनमा संवाद, जर्मन डाक्टरमा प्रयोग हुने वाक्य, जर्मनमा रोगको व्याख्या, जर्मनमा डाक्टरको गुनासो, डाक्टरमा जर्मन वाक्य,…
Daha fazla Oku ...

जर्मन यात्राको लागि कोडहरू

जर्मन वाक्यांश र यात्रा बारे शब्दहरू, जर्मन यात्रा वाक्यांशहरू, जर्मन यात्रा शब्दहरू, जर्मन यात्रा वाक्यांशहरू, जर्मन यात्रा शब्दहरू।
Daha fazla Oku ...

जर्मन परिवार, जर्मन परिवारका सदस्यहरू र जर्मन नातेदारहरू

जर्मन परिवार, जर्मन परिवारका सदस्यहरू, जर्मन परिवारका सदस्यहरू, हाम्रो जर्मन परिवार, जर्मन परिवार परिचय, जर्मन आफन्तहरू, जर्मन आमाबाबु, हाम्रो परिवार जर्मन, जर्मन…
Daha fazla Oku ...

टर्की जर्मन कविताहरू

टर्की जर्मन कविताहरू, जर्मन टर्की कविताहरू, जर्मन कविताहरू, जर्मन प्रेम कविताहरू, जर्मन टर्की प्रेम कविताहरू, जर्मन नयाँ कविताहरू, 9 औं कक्षा जर्मन…
Daha fazla Oku ...

अनुहारमा रगत पिउने

जर्मन सुन्दर कविता, जर्मन प्रेम कविता, जर्मन टर्की कविता, टर्की जर्मन कविता, जर्मन कविता, जर्मन प्रेम कविता, टर्की प्रेम कविता, जर्मन कविता।
Daha fazla Oku ...

जर्मन हेअर ड्रायरमा प्रयोग गरिएका कोडहरू

जर्मन हेयरड्रेसर संवादहरू, जर्मन हेयरड्रेसर वाक्यांशहरू, कपालमा जर्मन, जर्मनमा हेयरड्रेसर संवादहरू, जर्मनमा हेयरड्रेसर वाक्यांशहरू, कपालमा जर्मन…
Daha fazla Oku ...

जर्मन हितोपदेश र उद्धरण

जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू, जर्मन भनाइहरू।
Daha fazla Oku ...

जर्मन मिठाई, पेस्ट्री, खाना

जर्मन मिठाई नामहरू, जर्मन केक नामहरू, जर्मन मिठाईहरू, जर्मन केकहरू, जर्मन बेकरी उत्पादनहरू, जर्मन मीठा खानाहरू। यस पाठमा, जर्मन…
Daha fazla Oku ...

जर्मन चिकित्सा, डाक्टर, अस्पतालमा प्रयोग हुने शब्दहरू…

जर्मनमा औषधिमा प्रयोग हुने शब्दहरू र वाक्यहरू, अस्पतालमा जर्मन डाक्टरमा औषधिमा प्रयोग हुने वाक्यहरू, जर्मन चिकित्सा शब्दहरू, जर्मन चिकित्सा शब्दहरू, जर्मन…
Daha fazla Oku ...

जर्मन डेटिङ र मित्रतागत संकेतहरू प्रस्तुत गर्दै

जर्मन डेटिङ संवादहरू, जर्मन डेटिङ र च्याट वाक्यांशहरू, जर्मन डेटिङ र मित्रता वाक्यांशहरू, जर्मनमा कसैलाई परिचय, भेट्न र जर्मन परिचय ...
Daha fazla Oku ...