कामग्रा जेलले तपाईंलाई उच्च यौन प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं आफ्नो यौन अनुभवहरूमा बढी सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ।

कामगारा जेल तपाईं आफ्नो निर्माण समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो साइटमा कामगारा जेल के हो भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।

advertorial: अनुरक्षण

जर्मन स्कूल विभाग, स्कूल कोठा

यस पाठमा, हामी जर्मन स्कूल परिचय, जर्मन कक्षा कोठा, कक्षा को नाम, अर्को शब्दमा, जर्मन स्कूलको विभागहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौं। जर्मन स्कूलको सेक्सनहरू निम्न रूपमा छन्। हामी दृश्यहरु को साथ हाम्रो स्थिति पहिले दिन्छौं। त्यसो भए हामी जर्मन भाषाका स्कूलहरूको विभागहरूको लिखित सूची दिनेछौं।

जर्मन रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

जर्मन रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

जर्मन शिक्षकहरूको कोठा

जर्मन शिक्षकहरूको कोठा

 

जर्मन स्कूल बगैचा

जर्मन स्कूल बगैचा

 

जर्मन जीव विज्ञान प्रयोगशाला

जर्मन जीव विज्ञान प्रयोगशाला

 

जर्मन कम्प्युटर कोठा

जर्मन कम्प्युटर कोठा

 

जर्मन पुस्तकालय

जर्मन पुस्तकालय

 

जर्मन भौतिकी प्रयोगशाला

जर्मन भौतिकी प्रयोगशाला

जर्मन स्कूल विभागहरू

die Bibliothek: पुस्तकालय

der Schulhof: स्कूल बगैचा

der Computerraum: कम्प्युटर कोठा

das Chemielabor: रसायन प्रयोगशाला

das Physiklabor: भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला

das biologielabor: जीव विज्ञान प्रयोगशाला

das Lehrerzimmer: शिक्षक कोठा

die Sporthalle: जिम

हाम्रो अंग्रेजी अनुवाद सेवा सुरु भयो। अधिक जानकारी को लागी: अ translation्ग्रेजी अनुवाद

प्रायोजित लिंकहरू