जर्मन नमस्कार सिग्स

जर्मन अभिवादन, भेट जर्मन, जर्मन अभिवादन वाक्यांश, वाक्य जर्मन व्याख्यान पूरा गर्ने हो।

प्रतिष्ठित सँगी विद्यार्थीहरू सामान्यतया जर्मनमा स्वागत र भेटिन्छन्।
हामी सबै भन्दा अधिक प्रयोग अभिवादन र परिचयात्मक वाक्य दैनिक जीवन जस्तै छ मा ढाँचाको लेखे, तर पाठ्यक्रम, धेरै फरक थप भेरिएसनहरूमा हुन सक्छ र हामी सबै भन्दा सामान्य प्रयोग लेख्थे।
अब जर्मनमा अभिवादन र परिचितिका केही उदाहरणहरू दिनुहोस्:

नमस्ते (selam): hallo (halo :)
नमस्ते (नमस्कार): सेवा! (सेवा)
सुप्रभात: गटन मोर्गन (gu: torgano)
शुभ दिन (परामर्श): गटन ट्याग (gu: टिन ta: g)
शुभ साँझ: गटन Abend (gu: tint abint)
शुभ रात्रि: गाउट नाच (gu: ti naht)
सेवा: सुप्रभात, नमस्कार, शुभ साँझ (यो सामान्य अर्थ हो)
Grüezi: सुप्रभात, नमस्ते, राम्रो भित्ता (यो सामान्य अर्थ हो)
तिमीलाई कस्तो छ? Wie geht es ihnen? (vi: ge: टी es सिलाई)
म राम्रो हुँ, धन्यवाद: एस्लेह म्यान गेट, डंक (es ge: t mirgu: t, danki)
तिम्रो नाम के हो? : Wie heissen Sie? (vi: hayzin zi :)
मेरो नाम Muharrem हो: ich heisse Muharrem (आह hayzı Muharrem)


तिमी को हो : Wer bist du? (wer bist du)
म मुहर्रम हुँ: आइच बिन मुहर्रम (ih बिन मुहर्रम)
म मुस्लिम हुँ: इश बिन मुसलमान (यिन बिन मुस्लिम)
मेरो नाम मोहम्मद हो: मेइन नाम आईटी मोहम्मद (शायद यो: म अतु Muharrem)
म टर्की हुँः इनु बिन ईश्वर (यिन बिन एनि टर्की)
म डाक्टर हुँ: ich बिन आर्ट् (उहा बिन कला)
म ...... हुँ: मिन बिन ....... jahre alt (आह बिन ...... ya: re alt)
कृपया: Bitte (बिट)
ठीक छ: गट (gu: t)
मलाई माफ गर्नुहोस्: Entschuldigung (entşuldigung)
ठीक छ: ठीक छ (ठीक छ)
सुन्दर! : schön (chore: n)

हाम्रो अंग्रेजी अनुवाद सेवा सुरु भयो। अधिक जानकारी को लागी: अ translation्ग्रेजी अनुवाद

प्रायोजित लिंकहरू