जर्मन अक्षर जुन यू अक्षरबाट सुरु हुन्छ

जर्मन पाठ जर्मन शब्दहरू U अक्षरबाट सुरु हुँदै

जर्मन र उनीहरूको टर्कीश अर्थहरूमा लेटर यूको साथ शब्दहरू। प्रिय मित्रहरु, निम्न जर्मन शब्द सूची हाम्रो सदस्यहरु द्वारा तयार गरीएको छ र केहि कमीहरु हुन सक्छ। यो जानकारी दिन को लागी तयार गरीएको छ। हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कार्य प्रकाशित गर्न सक्दछन्। तपाइँ तपाइँको फोरम को सदस्यता लिएर तपाइँको जर्मन अध्ययन प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।यहाँ यू अक्षरबाट सुरु हुँदै जर्मन शब्दहरू छन्। यदि तपाईं दैनिक जीवनमा जर्मनमा सबै भन्दा सामान्य शब्दहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: जर्मन Kelimeler

हाम्रो शब्द र वाक्यहरूको सूची दिनुहोस्:

U-Boot Submarine
Uff sagen, stöhnen
ugs।: फराउ, वेब, गेटिन, एल्टे, ओले पत्नी
ug।: jmd।, der Streiche spielt
उर, स्टन्डे (उह्रेन) घडीहरू (pl।: घडीहरू)
Ummacher Watchmaker
Ulme Elm
उम ... gebeten werden लाई सोध्नु
उम ... चारैतिर
उम ... हिरो, रिंगम को आसपास
उम ... नाच (Uhrzeit) <=> उम्म ... भो पास (-i) <=> काला (-e)
उम ..., को लागि ..., यो 10 यूरो खेल, यो eine कोला / सेना, खेल 10 यूरो
um die Ecke biegen को कोने वरपर
Gefallen zu tun (Gefühle nicht brechen)
उम Gottes भगवानको लागि मेरो भलाइ विनाश
um sich gucken look around
um Viertel nach çeyrek (-İ) तिमाही रात
um Viertel vor çeyrek (-E)
Um wie viel Uhr? कस्तो समय हो?को लागि यू zu -
um zu ..., mit derichicht zu ..; WIE; आईएम बेफ्रिफ सेन जू ...
माया गर्न को लागी
um zu tun गर्न को लागी करते समय
गले
उमर्मन (jmdn।)
अर्ममैन हेमूमिन्डेन गली (-i) गले
umbläterntern पृष्ठ बदल्नुहोस्
umfallen, umstürzen; ओभरटर्न
उमगंगस्प्रेचा <=> श्रिफ्टस्प्रेचे बोलचाल <=> लिखित भाषा
umgeben घिमिरे, वरपर
Umgebung, Umkreis परिवेश, वातावरण
Umgebung, Umkreis; उम्वेल पट्टि
umgekehrt, verkehrt, entgegengesetzt; Reverse Rückseite
उहाङ्ग क्लोक
Umkreis; Umwelt वातावरण
रिवर्स उम्रेमपेलन
umrühren, mischen; Unordnung machen, Unordnung मा ल्याउन; verwechseln; ins spiel bringen mix (-i)
ums Leben kommen आफ्नो जीवन गुमाउन, आफ्नो जीवन गुमाउन
Umschlag लिफाफा
umsichtig, सतर्कता vorsorgend
Ummiedlung, Landflucht माइग्रेशन
umso schlimmer / besser even worse / better
umsonst, vergebens, vergeblich बेकार, बेकार
umsteigen
Umsteigen स्थानान्तरण
Umsteigen; mit / ohne अस्तित्व हस्तांतरण; जडान; ननस्टप
अम्स्टेलेन Umgeben Belagern सर्कल
umtauschen, umstellen, ändern, wechseln, austauschen change
umwandeln कन्वर्ट गर्नुहोस्
umweltbewusst पर्यावरणवादी


पर्यावरणविस्तार गिरावट को लागि Umweltschädigung
पर्यावरणविद्युत प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण
कि umwerf; ओभरटर्न
umzhenhen (intr।); Ausziehen aus; einziehen
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग
unabsichtlich einschlafen fall sleep
समस्या हटाउनको लागी समस्या छ
असारगिग, schamlos, ungezogen, unverfroren cheeky
अनअर्टिग; unbrauchbar <=> vernünftig, आर्टिग शरारती <=> राम्रो छ
असामान्य
लापरवाही
unausgeglichen असंगलित
unausgeschlafen sein sleepless
unbedingt
को अनुमती को अयोग्य हुनु पर्छ (इन्फिनिटि mit)
अन्डेडिंग्ट, ग्वेविस, entschieden निश्चित, बिल्कुल, (Adv।)
unbekannt, ungewiss unknown, unknown
unbequem; नोहोहल, इन्डसेप्लोर, etwas क्रेन; Gestört, असहज
Unbesiegbar; nicht essbar invincible
und र
Und (wie geht es) Ihnen? तिम्रो बारेमा
und ähnliche (u.ä.) र जस्तै (आदि)
und dazu noch, und aüßerdem, übrigens a
यो तुरुन्तै छ कि यसैले, तपाईं यो हो। वास्तवमा, मैले जस्तो भनें।
und so we undergo so fort and so on, and so on
und nicht noch alles
und wie न ... ya!
und wie! कसरी!
अँध्यारोमा, मीन गमा अम्मा छ
und zwar
und
unecht <=> echt नकली <=> वास्तविक, वास्तविक
unendlich, unermesslich अनंत
unendlich; außerordentlich; äußerst अत्यंत, अत्यन्तै
unentgeltlich, kostenlos, umsonst मुक्त, निःशुल्क, निःशुल्क
unerfahren, ungeübt, anfänger; नोभेम्बर नविकरण गर्नुहोस्
unersättlich लालची
unerträglich unbearable
unerwartet, plötllich, auf einmal अचानक, अचानक (Adv।), अचानक (एक) (Adj।)
Unfall; auch: क्लेइन स्टडट दुर्घटना
Ungar। Goulash goulash
Ungarn, Ungar, ungarisch हंगेरी, हंगेरी, हंगेरी
एगेबिल्डेट, ओहो Bildung, unwissend
अनियमितु अव्यवस्था
एकेफफर, एनजेफर, circa, रन्डे circa
अनगिन्ती बेला बेला
ungelernt, unqualifiziert; Unqualifizierter, Ungelernter, ungelernter अर्बिटर्स अकुशल (कार्यकर्ता)
ungelernter Arbeiter अकुशल श्रमिक
ungerecht sein
अन्याय छ
Ungern, widerwillig; versehentlich, unabsichtlich अनिवार्य रूप देखि / अविश्वसनीय, unwillingly (Adv।)


अनुहार
ungesetzlich अवैध, अवैध
डिशविशिंग
Unglaublich केहि अचम्म छ
Unglück, कटस्ट्रोफ आपदा
unglücklich
कुकुर देखि कुंड, कुत्ते देखि डराउँछ
अहिलिस Schön बहुत खूबसूरत
अनौठो गन्दा
असम्लचिन असम्भव, असंभव
unmöglich
अलौकिक, vergebens बेकार
अनपास
अन्याय अनियमित
Unrecht erfahren
unreif raw
एकेडेमी weintraube गलेट
असुविधा अराजकता
Unruhestifter, Aufwiegler ब्रेकर
असुरक्षित, तंत्रिका तंत्रिका
unschädlich
Unschuld निर्दोष
उनीहरुसँगको कुराकानी
विचाराधीन देखि विनाश गर्न को लागी, Blicken entschwinden
Unsinn, Blödsinn बकवास
अनटर (vor, hinter) डेम मानिस अन्तर्गत मन (अगाडि, पछि आदि)
unter altında under
अनटर / über तल / तल शून्य माथि
डेम Gesichtspunkt अनटर गर्नुहोस् ...
पहिले देखि नै पहिले देखि नै छ
यी शर्तहरू अन्तर्गत डिप बेडिङङङ
बाहिर निस्कने गेट गिटेलेलिन कमर
अनटर ड्रेस ह्यान्ड, वान ह्यान्ड
अनटर डेरि लाइटुंग / फाउरंग डे व्यवस्थापनमा
विटर डेट वोक, भोटेग्याग हप्तामा
ड्रक अनटर गर्नुहोस्, दबाव अन्तर्गत Zwang अनटर गर्नुहोस्
नेपाल एक शर्तमा!
अन्डर हेडेन टाउको घुमाउनुहोस्
अङ्ग्रेजी
tauchen, einsinken, versinken
अनटर, मिटटेन अनटर को बीच, zwischen
अवतरण
अनटरबिन अवरोध
Unterbuchs गर्न; फ्रस्ट फ्रस्ट
त्यसपछि अनटरनेट
अनटरनेन्डर
untereinander schreiben
Unterer Teil (von etw।), Unterseite <=> आज्ञाकर्ता Teil, ओवर्सिट तल <=> माथि
अनटरफुरंग, यू-बहर, भूमिगत; Überführung; Fußgängerdurchgang underpass, overpass, pedestrian crossing
अनन्तजस्ता, विस्फोटक, विस्फोटेर सेट सेट
unterirdisch; डास इनेरे ड्रे एरेडे भूमिगत
Unterlage बीम ट्रिंकन लिटर
unterlegen sein gegen, यसैले हार को हार (-e)
अनटरलिगेट ईनन स्ट्रेंग सख्त निरीक्षणको विषय हो
इन्टर्नहेमिंग सगाई
अनटर्रिच व्याख्यानunterrichten, Unterricht geben; eine
कि Unterrichtswes; Studium, Ausbildung शिक्षण
यस प्रकार को छ
यो पनि भन्न सक्छु ... geçme (yin)
अनचाही, Verschiedenheit अंतर, भेद
Unterschiede aufweisend, unterschiedlich, verschieden <=> ohne Unterschiede, gleich भिन्न <=> कुनै फरक छैन
अनटरचालफबाट शरण लिनुहोस्
साइन अप गर्न हस्ताक्षर
अनटरक्रिजन गर्न साइन इन गर्नुहोस् (-e)
साइन अप गर्न को लागी (-i), साइन गर्न (-e) / गर्न (-e)
unterschreiben
unterschrieben, mit Unterschrift <=> हस्ताक्षर गरिएको ohne Unterschrift <=> हस्ताक्षर नगरिएको
अनटरच्रिफ हस्ताक्षर
Unterseit गर्न; nach unten, unter; unten, unterhalb; das untere sub; तल; तल; छ
unterstreichen / durchstreichen रेखांकन रेखा
Unterstützung समर्थन
untersuchen
untersuchen, abhandeln को जांच
Untersuchung (nicht med।), Ermittlung, Erhebung अनुसन्धान, अनुसन्धान
Untersuchung, Behandlung, थेरेपी उपचार
Untersuchung, Forschung अनुसन्धान
अनटर कप
Unterwäsche अंडरवियर
सडकमा अनटरभेज

यस क्षेत्र मा, हामी मा सडक मा रहछन
ununterbrochen ननस्टप
unüberlegt
अनबर्सहेबार उपेक्षा गर्न सकिँदैन
unverdrossen warten
unverfroren, unverschämt
बेकार छ
unverständlich असंगत
अविश्वसनीय ब्लिबिन, यसैले आधा रहन वाला छ
unvollständig, fehlend; म्यानल हराइरहेको छ
अनियन्त्रित अनियन्त्रित
अज्ञात अज्ञानता
unwissentlich
असहज असुविधा
Uranus Uranus
मूत्र मूत्र
Urlaub, Erlaubnis अनुमति (अनुमति-)
Urlaub, Ferien machen, Urlaub verbringen को छुट्टी देखि
Urlaub, Ferien; Erlaubnis, Genehmigung; पर्यटन बन्द गर्नुहोस्
Urlauber छुट्टी किराया
urtümliches टर्की। फास्ट फूड ("ज्वाला केले" -लोकल), ईइनफेस
उरुवाल्ड जंगली वन
USA USAजवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * तिनीहरू संग चिह्नित छन्