स्क्यान कोटि

जर्मन टाइम्स र अधिवेशनहरू

जर्मन टाइम्स र जर्मन क्युलेलर

जर्मन perfekt

जर्मन परफेक्ट लेक्चर शीर्षकको यस पाठमा, हामी जर्मन परफेक्ट समयको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनेछौं। यसअघि…

जर्मन नाम कोड

जर्मनमा सरल सादा वाक्यहरू, जर्मन वाक्य संरचना, जर्मन वाक्य बनाउने पाठ्यक्रम

जर्मन नकारात्मक अनुमान

यस पाठमा, हामी जर्मनमा नकारात्मक वाक्यहरू देख्नेछौं। त्यसोभए, उदाहरणका लागि, वाक्य "das ist ein Kind" (यो बच्चा हो)…

जर्मन क्रिया सम्मेलन

हामीले यस पाठमा कभर गर्ने विषय: जर्मन क्रिया संयोजन प्रिय मित्रहरू, यस लेखमा, जर्मन क्रियाहरू,...