जर्मनीमा भाषा कोर्स र भाषा स्कूल मूल्यहरू

जर्मनी तस्विरहरू भाषा पाठ्यक्रम र जर्मनीमा भाषा स्कूल मूल्यहरू

यस अनुसन्धानमा हामी तपाईंलाई भाषा स्कूल वा जर्मनीमा भाषा पाठ्यक्रमहरूको मूल्यहरूको बारेमा जानकारी दिन कोशिश गर्नेछौं। जर्मनीमा धेरै भाषाहरू स्कूलहरू र विश्वविद्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।युरोपलाई सामान्यतया हेर्दा जर्मन शहरहरू जर्मन भाषा सिक्न चाहनेहरूको पहिलो छनौट हुन्, किनकि जर्मन मातृभाषा हो र सबैभन्दा बढी बोल्ने ठाउँ यही स्थान हो। जब हामी जर्मन शहरहरू जर्मन भाषाको शिक्षाका लागि रुचाउँदछौं, बर्लिन, कन्स्टन्स, फ्रान्कफर्ट, हेडलबर्ग, ह्याम्बर्ग, कोलोन, म्युनिक र रडोल्फजेल देखा पर्छन्। यी शहरहरूमा प्रत्येक स्कूलले अनुरोध गरेको अवधि, शिक्षाको गुणवत्ता र शुल्क फरक-फरक हुन्छ। हामी तपाईंलाई तालिकाको साथ अनुमानित मुल्यहरूको बारेमा जानकारी दिने कोशिश गर्नेछौं हामी जर्मनी भाषा स्कूल मूल्य २०१ 2018 को हेडिंगमा सूचीबद्ध गर्नेछौं।


जर्मनीमा विदेशी भाषा सिक्न चाहने बिद्यार्थीहरूले राम्रो अनुसन्धान गर्नुपर्दछ वा उनीहरूलाई मध्यस्थता गर्ने संस्थासँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ ताकि उपयुक्त गुणवत्ता र सस्तो मूल्यको भाषा स्कूल फेला पार्न। विद्यार्थीहरूले पहिले उनीहरू कुन जर्मनको क्षेत्रको अध्ययन गर्न चाहन्छन् भनेर निर्धारण गर्नुपर्दछ। भाषा स्कूलहरूमा भेदभाव यो वर्गीकरणको आधारमा गरिन्छ।

तपाईं जर्मनीमा केही भाषा स्कूलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको मूल्यहरू तल। तालिकामा समावेश छ युरो मा मूल्यहरु सर्तमा व्यक्त गरियो।

बर्लिनमा भाषा स्कूलहरूको लागि मूल्यहरू, आवास र अन्य शुल्कहरू।

बर्लिन  स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
सीडीसी 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.340,00 4.680,00 230,00 160,00 - -
20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 180,00 - -
डिस्ट 24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00
यूरोसेन्टर 20 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 3.024,00 319,00 220,00 110,00 60,00
25 680,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 2.040,00 4.032,00

कन्स्टन्समा भाषा स्कूलहरूको लागि मूल्यहरू, आवास र अन्य शुल्कहरू।

प्रतिबन्ध   स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
हम्बल्ड ईन्स्टिट 30 3.060,00 4.590,00 6.120,00 7.650,00 9.180,00 18.360,00 लगायत - - -

 

फ्र्यांकफर्टमा भाषा स्कूलहरूको लागि मूल्यहरू, आवास र अन्य शुल्कहरू।

फ्रैंकफर्ट  स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
डिस्ट 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 180,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

हेडलबर्गमा भाषा स्कूलहरूको लागि मूल्यहरू, आवास र अन्य शुल्कहरू।

हेडलबर्ग  स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
अन्तर्राष्ट्रिय घर 20 720,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 1.920,00 3.840,00
25 840,00 1.170,00 1.560,00 1.950,00 2.160,00 4.320,00 255,00 165,00 45,00 -
30 1.000,00 1.380,00 1.840,00 - 2.040,00 4.080,00
F + U ACADEMY 20 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 2.400,00 190,00 110,00 25,00 50,00
30 640,00 960,00 1.280,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00

ह्याम्बर्गमा भाषा स्कूलहरूको लागि मूल्यहरू, आवास र अन्य शुल्कहरू।

ह्याम्बर्ग   स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
डिस्ट 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

कोलोनको भाषा स्कूलहरूमा मूल्य, आवास र अन्य शुल्कहरू।

 COLOGNE   स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
सीडीसी 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 225,00 - -

 

म्युनिकमा भाषा स्कूलहरूमा मूल्य, आवास र अन्य शुल्कहरू।

म्यूनिक  स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
सीडीसी 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 140,00 - -
डिस्ट 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

भाषा स्कूल मूल्य, आवास र रडोल्फजेलमा अन्य शुल्कहरू।

 राडोल्फजेल  स्कूल साप्ताहिक कोर्स घण्टा अवधि / मूल्य साप्ताहिक आवास अन्य शुल्कहरू
Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Weeks हप्ता Homestay Yurt रेकर्ड Kon रेज
सीडीसी 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 195,00 100,00 - -

 

प्रिय मित्रहरु, हाम्रो वेबसाइट मा तपाइँले चासो को लागी धन्यवाद, हामी तपाइँ तपाइँको जर्मन पाठ मा सफलता को लागी धन्यवाद।

यदि त्यहाँ कुनै विषय छ जुन तपाईं हाम्रो साइटमा हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं फोरममा लेखेर हामीलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ।

एकै तरीकाले तपाई हाम्रो जर्मन शिक्षण विधि, हाम्रो जर्मन पाठ र फोरम क्षेत्र मा हाम्रो साइट को बारे मा कुनै पनि अन्य प्रश्नहरु, रायहरु, सुझावहरु र सबै प्रकारको आलोचना लेख्न सक्नुहुन्छ।जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * तिनीहरू संग चिह्नित छन्