स्क्यान कोटि

जर्मन भिडियो पाठहरू

जर्मन भिडियो पाठ व्याख्यान

जर्मन शब्दहरू सम्झौता र तरिकालाई मेहनत गर्ने तरिका 3

जर्मन शब्द स्मरण प्रविधि र मेमोरी र स्मरणलाई बलियो बनाउन विधिहरू। जर्मनका लागि मात्र होइन…

जर्मन वाक्य भवन अभ्यास भिडियो भिडियो

यस पाठमा, हामी जर्मन वाक्य निर्माण अध्ययन भनिने जर्मन भिडियो पाठ हेर्नेछौं। जर्मनमा वाक्य बनाउने...

एक महान जर्मन वर्णमाला गीत, Das deutsche…

गीत संग जर्मन वर्णमाला। जर्मन वर्णमाला र अक्षरहरूको उच्चारण सिक्न चाहनेहरूका लागि बनाइएको सुन्दर ठाउँ…

जर्मन गैर-अलगाव योग्य शब्द निचो ट्रेननबियर Verben

जर्मन गैर-ब्रेकिंग क्रियाहरू, जर्मन गैर-ब्रेकिंग क्रियाहरू उदाहरणहरू, जर्मन गैर-ब्रेकिंग क्रियाहरू उदाहरणहरू, जर्मन…

जर्मन Trennbare Verben पृथक क्रियाहरूको उदाहरणहरू ...

यस पाठमा, हामी जर्मन Trennbare Verben को विषयको जाँच गर्नेछौं, अर्थात्, जर्मन छुट्याउन सकिने क्रियाहरूका उदाहरणहरू। यो…

जर्मन वाक्य निर्माण भिडियो पाठ

यस पाठमा, हामी जर्मन वाक्य निर्माण अभ्यासहरू बारे सिक्नेछौं। जर्मनमा सबैभन्दा आधारभूत वाक्यहरू हुन् ...

जर्मन पृथक क्रिया सूची भिडियो भिडियो…

जर्मन पृथक क्रिया सूची भिडियो पाठ। यस पाठमा, हामी जर्मन विभाज्य क्रियाहरूको सूचीमा हाम्रो विषय जारी राख्छौं...

जर्मन Satzfrage जर्मन प्रश्नावली A1 परीक्षा…

यस पाठमा, हामी जर्मन Satzfrage को विषयलाई जाँच्नेछौं, त्यो हो, जर्मन प्रश्न वाक्यांशहरू। A1 परीक्षाको तयारीको सन्दर्भमा…

जर्मन मोडल Fiiller mögen वास्तविक भिडियो पाठ

यस विषयमा, हामी हाम्रो जर्मन मोडल क्रियाहरू mögen Verb भिडियो पाठको जाँच गर्नेछौं। हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरूमा Möchten,...

जर्मन Verb Shooting, A1 Exam Preparation Courses

यस पाठमा, हामी हाम्रो A1 परीक्षा तयारी पाठ लिनेछौं जसलाई जर्मन क्रिया संयोजन भनिन्छ, जुन A1 परीक्षाको तयारीका विषयहरू मध्ये एक हो।...

जर्मन können A1 वास्तविक परीक्षा तयारी कोर्स

यस पाठमा, हामी जर्मन क्रिया können को जाँच गर्नेछौं, जुन जर्मन A1 परीक्षाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जर्मन A1...

जर्मन शब्दावली कण्ठ गर्ने र स्मरणशक्तिलाई बलियो बनाउने…

जर्मन शब्द स्मरण प्रविधिको साथ मेमोरी बलियो बनाउने प्रविधिहरू। जर्मनका लागि मात्र होइन सबै विदेशीका लागि...

जर्मन मिथ (साथ) Baglama भिडियो व्याख्यान

जर्मन मिथक संयोजन (संयोजन संग) भिडियो जर्मन व्याख्यान। यस पाठमा, हामी जर्मन मिथक (साथ) संयोजनको बारेमा कुरा गर्नेछौं।...

जर्मन क्रिया (भिडियो भिडियो जर्मन पाठ)

जर्मन क्रियाहरू, जर्मन क्रियाहरू विषय, जर्मन क्रियाहरू विषय व्याख्या, जर्मन क्रियाहरू उदाहरणहरू, जर्मन क्रियाहरू ...

जर्मन व्यक्तिगत Pronouns र जर्मन सम्भावित Pronouns

यस जर्मन पाठमा, हामी जर्मन व्यक्तिगत सर्वनामहरू र जर्मन सम्पति सर्वनामहरूको बारेमा सिक्नेछौं। व्यक्ति…

वाक्य र उपयोग मा जर्मन separable क्रिया

यस पाठमा, हामी जर्मन पृथक क्रियाहरू र वाक्यहरूमा यी क्रियाहरूको प्रयोगको जाँच गर्नेछौं। तिमीलाई थाहा छ…