स्क्यान कोटि

मध्यवर्ती - उन्नत जर्मन पाठहरू

जर्मन सूचना बैंक

Lesen Verb Conjugation

हामीले जर्मन lesen क्रिया conjugations खोज्ने साथीहरूको लागि निम्न क्रिया संयोजन तालिकाहरू तयार गरेका छौं। यी तालिकाहरूमा, जर्मनमा क्रिया lesen व्यक्तिहरू अनुसार प्रयोग गरिन्छ।

म्याग क्रिया संयुग्मन

जर्मन म्याग क्रिया कन्जुगेशनहरू खोजिरहेका साथीहरूका लागि, तपाईंले दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने समयहरूमा आधारित व्यक्तिको अनुसार जर्मन म्याग क्रिया पाउन सक्नुहुन्छ।

M vergen verb conjugation

जर्मन mögen क्रिया conjugations खोजिरहेका साथीहरूका लागि, तपाईंले दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कालहरूमा आधारित व्यक्तिहरू अनुसार जर्मन mögen क्रिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।

Möchten Verj Conjugation

möchten क्रिया conjugation खोज्ने साथीहरूका लागि, तपाईंले दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कालहरूमा आधारित जर्मन möchten क्रियाको संयुग्मित फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

कोन्जुन्क्टिभ २ भर्गनजेट

जर्मन Konjunktiv 2 vergangenheit। प्रिय साथीहरू, यो विषय जर्मनक्स फोरमहरूमा रहेका विषयहरूबाट संकलन गरिएको हो। जर्मनक्स फोरमका सदस्यहरूद्वारा…

नापको जर्मन इकाइ र जर्मन तौल एकाइहरू

हामीलाई हाम्रो जीवनको हरेक क्षणमा मापन र वजन एकाइहरू चाहिन्छ। यी एकाइहरू हाम्रो भाषामा के हुन् र तिनीहरूले के गर्छन् भन्ने थाहा पाउँदा…

जर्मन यूरोपियन देशहरू

प्रिय मित्रहरू, हामीले यस पाठमा अध्ययन गर्ने विषय युरोपेली देशहरू हुनेछन्, जुन जर्मन देशहरू र भाषाहरूको निरन्तरता हो। जर्मन युरोपेली देशहरूको उपाधि…

जर्मन अष्ट्रेलिया र ओशिनिया देशहरू

प्रिय मित्रहरू, हाम्रो अन्तिम पाठ, जुन जर्मन देशहरू र भाषाहरूको निरन्तरता हो, अष्ट्रेलिया र ओशिनिया देशहरूको लागि जर्मन शीर्षक अन्तर्गत छ।

जर्मन युद्दियान युक्तिवाद

प्रिय साथीहरू, हामीले यस पाठमा अध्ययन गर्ने विषय जर्मन एडवरब्स अफ रिजन (कौसलाडवर्बियन) हुनेछ, जुन क्रियाविशेषणहरूको विषयको निरन्तरता हो। क्रियाविशेषणहरू विशेषण हुन्,…

स्थान को लागी जर्मन Adferences (Lokaladverbien)

प्रिय विद्यार्थीहरू, हामीले यस पाठमा कभर गर्ने विषय जर्मन स्थान क्रियाविशेषण (Lokaladverbien) हो। यो पाठ हाम्रो फोरम सदस्यहरु द्वारा तयार गरिएको छ ...

जर्मन विलोमहरू, जर्मन विलोमहरू, विलोमहरू...

प्रिय मित्रहरू, हामीले यस पाठमा अध्ययन गर्ने विषय जर्मन विलोम शब्द (विपरीत अर्थ) हुनेछ। प्रिय मित्रहरू, यो पाठ हाम्रो फोरम सदस्यहरू हुन् ...

जर्मन क्लज

प्रिय मित्रहरू, हामीले यस पाठमा अध्ययन गर्ने विषयसँग वाक्य प्रकारहरू समाप्त गर्नेछौं। हाम्रो विषय शीर्षक जर्मन अधीनस्थ खण्डहरू र अधीनस्थ खण्डहरू हुनेछन्...

जर्मन अमेरिकी देशहरू

प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, हामीले यस पाठमा कभर गर्ने विषय अमेरिकी महादेशका देशहरू हुन्, जुन जर्मन देशहरू र भाषाहरूको चलिरहेको विषयहरू मध्ये एक हो...

जर्मन अफ्रीकी देश जर्मन नामहरू

प्रिय मित्रहरू, हामी जर्मन देशहरू र भाषाहरूको विषयलाई जारी राख्छौं, र यो पाठ, जुन हामीले अफ्रिकी देशहरू जर्मन शीर्षक अन्तर्गत कभर गर्नेछौं, अफ्रिका…

जर्मन सूचना बैंक सामग्री

अन्य खण्डहरूको विपरीत, यस खण्डमा, जसलाई जर्मन ज्ञानको आधार भनिन्छ, विषयहरूको प्रस्तुतीकरणमा कुनै क्रम छैन। यो खण्ड जर्मनमा…

जर्मन अंकहरू, जर्मन अंकहरू 1-100

जर्मन नम्बरहरू, जर्मन नम्बरहरू 1-100, जर्मनमा नम्बरहरू जर्मनमा नम्बर कसरी भन्न सकिन्छ? 0 : नल ( नल ) 1 : eins ( ayns ) 2 : zwei (svay) 3 : drei…