स्क्यान कोटि

आधारभूत जर्मन पाठ्यक्रम

जर्मन पाठ्यक्रमहरूको शुरुवातका लागि

जर्मन समय (मरन को लागि), जर्मन घडीहरु लाई मत बोलो, तिमी यो हो?

यस पाठमा, हामी जर्मन घडीहरूको विषयलाई कभर गर्नेछौं। जर्मन घण्टा व्याख्यान;...

जर्मन स्कूलका भागहरू, स्कूल कोठाहरू, जर्मन कक्षाहरू

यस पाठमा, जर्मन विद्यालयको परिचय, जर्मन कक्षाकोठा, कक्षाकोठाका नामहरू, अन्य शब्दहरूमा...

जर्मन इलस्ट्रेटेड व्याख्यानमा सब्जीहरू र नमूना वाक्य

नमस्ते, यस जर्मन पाठमा हामी जर्मन तरकारीहरू (die Gemüse) बारे कुरा गर्नेछौं। जर्मन…

प्राथमिक र मध्य विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि जर्मन पाठ

प्रिय विद्यार्थीहरू, प्रिय अभिभावकहरू, तपाईलाई थाहा छ, टर्कीको सबैभन्दा ठूलो…

9th कक्षाको पूरक जर्मन पाठ्यक्रम पुस्तक

ई-पुस्तकको रूपमा जुन तपाईंले 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि जर्मन पूरक पाठ्यपुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ...