स्क्यान कोटि

जर्मन Kelimeler

जर्मन शब्दहरू कोटिमा लेखहरू जर्मनमा दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दहरूलाई वर्गीकरण गरेर तयार पारिएको छ। यस श्रेणीका लेखहरू लगभग सबै तहका जर्मन शिक्षार्थीहरूका लागि उपयुक्त छन्।

कसरी जर्मन मा शुभ रात्रि भन्न

जर्मनमा शुभ रात्रिको अर्थ के हो, तपाई जर्मनमा शुभ रात्रि कसरी भन्नुहुन्छ? प्रिय साथीहरू, थप जर्मन सिक्नको लागि नयाँ...

कसरी भन्न को लागी तपाइँ जर्मन मा स्वागत छ

जर्मनमा तपाईलाई स्वागत छ भन्न कसरी, यसको अर्थ के हो, तपाईलाई जर्मनमा स्वागत छ? प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, यस लेखमा, हामी जर्मनमा…

तपाइँ तपाइँको नाम जर्मन मा कसरी भन्नुहुन्छ?

तपाईको जर्मन नाम के हो र यसलाई कसरी भनिन्छ, जर्मन संज्ञा सोध्ने वाक्यका उदाहरणहरू। जर्मन सिक्दै हुनुहुने प्रिय मित्रहरू, यो...

कसरी भन्न को लागी तपाइँ जर्मन मा देख्नुहुन्छ

तिमीलाई जर्मनमा कसरी भेट्ने भन्ने, जर्मनमा तिमीलाई भेट्ने भन्ने अर्थ के हो? तपाईलाई जर्मन वाक्यांशहरूमा कसरी भेटिन्छ भन्नुहुन्छ? मूल्यवान…