जर्मन अक्षर जुन यू अक्षरबाट सुरु हुन्छ

अक्षर U र तिनीहरूको टर्की अर्थबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ U अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्।

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू जुन G अक्षरबाट सुरु हुन्छन्

जर्मन शब्दहरू अक्षर G र तिनीहरूको टर्की अर्थको साथ सुरु हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अक्षर G बाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्। यदि…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू जुन अक्षर T बाट सुरु हुन्छ

जर्मन शब्दहरू अक्षर T र तिनीहरूको टर्की अर्थको साथ सुरु हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ T अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्। यदि…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन फुटबल सर्तहरू

जर्मन फुटबल र खेल सर्तहरू। आदरणीय आगन्तुकहरू, हाम्रा एक सदस्य, मित्र İbr द्वारा पठाइएको यो मुद्दा हाम्रा आगन्तुकहरूको आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गरिएको थियो, र यो विषयमा धेरै त्रुटिहरू भएको बुझिएको थियो, र यसलाई छोटो समयको लागि प्रकाशनबाट हटाइयो। पुन: सम्पादन गर्न समय। हाम्रो शीर्षक शीर्षक जर्मन फुटबल र खेल सर्तहरू चाँडै अपडेट हुनेछ र यो विषय फेरि अद्यावधिक हुनेछ...

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू B बाट सुरु हुन्छ

जर्मन शब्दहरू अक्षर बी र तिनीहरूको टर्की अर्थबाट सुरु हुँदै। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अक्षर B बाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्। यदि…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू जुन W अक्षरसँगै सुरु हुन्छ

अक्षर W र तिनीहरूको टर्की अर्थबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ W अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्। यदि…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन अक्षर जुन N अक्षरबाट सुरु हुन्छ

अक्षर N र तिनीहरूको टर्की अर्थबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ N अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्।

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू जुन i बाट शुरू हुन्छ i

अक्षर I (i) बाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू र तिनीहरूको टर्की अर्थ। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूद्वारा तयार गरिएको छ र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ i (I) अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्...

थप पढ्नुहोस्

जर्मन शब्दहरू C बाट सुरु हुन्छ

C अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू र तिनीहरूको टर्की अर्थहरू। प्रिय मित्रहरू, निम्न जर्मन शब्दहरूको सूची हाम्रा सदस्यहरूले तयार पारेका छन् र त्यहाँ केही भूलहरू हुन सक्छन्। जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । हाम्रो फोरम सदस्यहरूले आफ्नै कामहरू प्रकाशित गर्न सक्छन्। तपाइँ हाम्रो फोरमको सदस्य बनेर तपाइँको जर्मन पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ C अक्षरबाट सुरु हुने जर्मन शब्दहरू छन्...

थप पढ्नुहोस्

जर्मन देखि टर्की अनुवाद

जर्मनबाट टर्कीमा हाम्रो अनुवाद सेवा सुरु भएको छ। Almancax अनुवाद सेवा को लागी धन्यवाद, तपाइँ सजिलै संग तपाइँको जर्मन पाठ टर्कीमा र तपाइँको टर्की पाठहरु लाई जर्मन मा अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ। Almancax अनुवाद सेवाले स्वचालित रूपमा तपाईंले अनुवाद गर्न चाहनुभएको पाठको भाषा पत्ता लगाउँदछ र यदि तपाईंले लेख्नु भएको पाठ टर्कीमा छ भने, यसले तुरुन्तै यसलाई जर्मनमा अनुवाद गर्दछ। यदि तपाईंले लेखेको पाठ जर्मनमा छ भने, यो पटक यो स्वचालित रूपमा हुनेछ ...

थप पढ्नुहोस्

कसरी जर्मन मा धन्यवाद भन्न को लागी

जर्मनमा धन्यवाद कसरी भन्न सकिन्छ, जर्मनमा धन्यवाद भनेको के हो? प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, यस लेखमा हामी जर्मनमा धन्यवाद भन्न सिक्ने छौं। हाम्रो अघिल्लो लेखहरूमा, हामीले दैनिक जीवनमा बारम्बार प्रयोग हुने त्यस्ता भाषण ढाँचाहरू समावेश गरेका थियौं। अब केही शब्दहरू हेरौं जसको अर्थ जर्मनमा धन्यवाद हो। धन्यबाद डान्के (डान्की) धेरै धेरै धन्यवाद डाँके...

थप पढ्नुहोस्

जर्मनमा सुप्रभातको अर्थ के हो, जर्मनमा सुप्रभात कसरी भन्न सकिन्छ

जर्मनमा शुभ प्रभातको अर्थ के हो, जर्मनमा सुप्रभात कसरी भन्ने? प्रिय मित्रहरू, दिनको समय अनुसार, भर्खरै जर्मन सिक्न सुरु गरेका साथीहरूले सिकेका पहिलो कुराहरूमध्ये अभिवादन र शुभकामनाहरू कसरी भन्न सकिन्छ भनेर जानौं। यस लेखमा, हामी जर्मन शब्दहरू देखाउनेछौं जस्तै सुप्रभात, शुभ दिउँसो, शुभ साँझ, शुभ रात्रि। शुभ प्रभात गुटेन मोर्गेन (gu:tın morgen)…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन कार्यालय फर्नीचर

जर्मन अफिस फर्निचर शीर्षकको यस पाठमा, जहाँ हामी जर्मन अफिस फर्निचरको जाँच गर्नेछौं, हामी तपाईलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने जर्मन अफिसका सामानहरू र फर्निचरहरू सिकाउनेछौं। यो विषय स्मरणमा आधारित विषय हो र यो धेरै पटक प्रयोग हुने शब्दहरू पहिले सिक्न पर्याप्त छ। जर्मन अफिस फर्निसिङ्स जर्मन अफिस फर्निसिङले व्यापार जर्मनलाई बढी चिन्ता गरेको देखिन्छ।

थप पढ्नुहोस्

जर्मन फलफूल र तरकारीहरू

जर्मनमा फलफूलको विषय सामान्यतया 9 औं वा 10 औं कक्षामा सिकाइने विषय हो। यो पाठ्यक्रम दुवै जर्मन स्व-सिक्नेहरू, 9 औं कक्षाका विद्यार्थीहरू र 10 औं कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिनेछ। हामीले पहिले नै "जर्मनमा फलहरू" भनिने हाम्रो पाठ हेरेका छौं। त्यो पाठमा, हामीले जर्मनमा फलफूलहरूका बारेमा सिक्यौं, तिनीहरूका लेखहरू र बहुवचनहरू सहित।

थप पढ्नुहोस्

जर्मन गृह सामान

जर्मन घरायसी सामान, जर्मन घरायसी सामान, जर्मन सामान, जर्मन घरेलु उपकरण, जर्मन विद्युतीय उपकरण, जर्मन उपकरण, जर्मनमा सामान, जर्मन सामान, जर्मनमा टर्कीका सामान, जर्मनमा टर्कीका घरेलु सामान, जर्मन घरायसी सामान र तिनका अर्थ, जर्मन विद्युतीय उपकरणहरू, जर्मन घरेलु उपकरणहरू, जर्मन सेतो सामानहरू, जर्मन मेसिनहरू, जर्मन विद्युतीय उपकरणहरू der Staubsauger:…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन पशु नामहरू

Değerli arkadaşlar bu dersimizde Almanca hayvanlar konusunu göreceğiz. Almanca hayvan isimlerinin bir listesini vereceğiz ve Türkçe anlamlarını yazacağız. Sizler de Almancayı daha rahat konuşabilmek ve kurabileceğiniz Almanca cümle çeşitliliğini artırmak için ne kadar fazla hayvan ismi öğrenirseniz o kadar faydalı olacaktır. Almanca Hayvanlar Akrep = der Skorpion Aslan = der…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन फलहरु

जर्मन सिक्ने प्रिय मित्रहरू, यस पाठमा हामी जर्मनमा फलहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं। हामी जर्मनमा फलहरूको एकवचन र जर्मनमा फलहरूको बहुवचन सिक्नेछौं। सबैभन्दा पहिले, हामीले प्रायः भेट्ने फलहरूका लागि जर्मन शब्दहरू सिक्नेछौं: जर्मन फलहरू। जर्मन फलहरू सिक्ने क्रममा, हामी तिनीहरूलाई तिनीहरूका लेखहरूसँगै सिक्नेछौं। हामीले तपाईको लागि जर्मन फलहरूको बारेमा सुन्दर दृश्यहरू पनि तयार गरेका छौं। हाम्रा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यी सुन्दर आशिष्हरू,...

थप पढ्नुहोस्

तपाइँ जर्मन मा कसरी मतलब छ?

कसरी भन्नु हुन्छ तपाई जर्मनमा कस्तो हुनुहुन्छ? जर्मनमा कसरी भन्नु हुन्छ? प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, यस लेखमा, हामी तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईं जर्मनमा कसरी गरिरहनुभएको छ भनी सोध्ने वाक्यांशहरू मध्ये एक हो भन्ने वाक्यांशहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं। तपाईले जर्मन भाषण ढाँचाबाट सम्झन सक्नुहुन्छ, जर्मनमा "कसरी हुनुहुन्छ" वाक्यांशलाई निम्न तरिकामा सोध्न सकिन्छ। तिमीलाई कस्तो छ? के हुन्छ? (vi: ge:t es iğnın) म ठीक छु, धन्यवाद...

थप पढ्नुहोस्

कसरी जर्मन मा शुभ रात्रि भन्न

Almanca iyi geceler ne demek, Almanca iyi geceler nasıl denir? Değerli arkadaşlar, daha çok Almanca öğrenmeye yeni başlayan arkadaşların ilk olarak öğrendiği konulardan biri olan selamlaşma, iyi dilekler sunma cümlelerini günün saatine göre söylemeyi öğrenelim. Bu yazımızda Almanca günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler gibi kelimeleri göstereceğiz. Almanca iyi geceler…

थप पढ्नुहोस्

जर्मन मा हेलो को अर्थ के हो?

Almanca merhaba nasıl denir, Almanca merhaba ne demek? Değerli arkadaşlar bu yazımızda da Almanca öğrenmeye başlayanların genellikle ilk olarak öğrendiği kelimelerden biri olan merhaba kelimesine yer vereceğiz. Almanca selamlaşma ve vedalaşma cümlelerine çok geniş olarak daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Şimdi Almanca merhaba anlamına gelen bazı kelimeleri gösterelim. Merhaba (selam) hallo…

थप पढ्नुहोस्

कसरी भन्न को लागी तपाइँ जर्मन मा स्वागत छ

Almanca rica ederim nasıl edilir, Almanca rica ederim ne demek? Değerli öğrenci arkadaşlar, bu yazımızda Almanca olarak rica ederim demeyi öğreneceğiz. Daha önceki yazılarımız bu gibi günlük hayatta oldukça sık kullanılan konuşma kalıplarına yer vermiştik. Şimdi Almanca rica ederim anlamına gelen bazı kelimeleri görelim. Teşekkür ederim Danke (dankı) Çok teşekkür…

थप पढ्नुहोस्

कसरी जर्मन मा राम्रो साँझ भन्न

जर्मनमा शुभ साँझको अर्थ के हो, जर्मनमा शुभ साँझ कसरी भन्ने? प्रिय मित्रहरू, दिनको समय अनुसार, भर्खरै जर्मन भाषा सिक्न सुरु गरेका साथीहरूले सिकेका पहिलो कुराहरू मध्ये एक हो, अभिवादन र शुभकामनाहरू कसरी भन्न सकिन्छ भनेर जानौं। यस लेखमा, हामी जर्मन शब्दहरू देखाउनेछौं जस्तै सुप्रभात, शुभ दिउँसो, शुभ साँझ, शुभ रात्रि। शुभ प्रभात गुटेन मोर्गन...

थप पढ्नुहोस्

जर्मन सब्जिहरु

यस पाठमा, प्रिय विद्यार्थी मित्रहरू, हामी जर्मनमा तरकारीहरूको बारेमा सिक्नेछौं। हाम्रो विषय, "जर्मन तरकारीहरू" स्मरणमा आधारित छ। पहिलो चरणमा, दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारीहरूको जर्मन शब्दहरू सम्झनुहोस् र हाम्रो वाक्य रचना पाठहरू अध्ययन गरेर जर्मन वाक्यहरू बनाएर वाक्यहरूमा यी जर्मन तरकारीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग जर्मनमा तरकारीको विषयमा धेरै व्यापक हेराई छ भने ...

थप पढ्नुहोस्

तपाइँ तपाइँको नाम जर्मन मा कसरी भन्नुहुन्छ?

जर्मनमा तपाईंको नाम कसरी भन्न सकिन्छ, जर्मन नाम सोध्ने वाक्यहरूको उदाहरणहरू। जर्मन भाषा सिक्ने प्रिय मित्रहरू, यस लेखमा, हामी तपाईंको नाम के हो, तपाईं को हुनुहुन्छ, जुन जर्मन भाषण ढाँचाको आधारभूत वाक्यहरू मध्ये एक हो जस्ता वाक्यहरूको जर्मन अनुवाद सिक्नेछौं। जर्मनमा, तपाईंको नाम के हो, तपाईं को हो, तपाईंको नाम के हो जस्ता वाक्यहरू विभिन्न तरिकामा गठन गर्न सकिन्छ। तल सबैभन्दा सामान्य र बारम्बार प्रयोग हुने…

थप पढ्नुहोस्