अवैधताको सूचना

Almancax.com ले सार्वजनिक, व्यापार साझेदार र तेस्रो पक्षहरूको बौद्धिक औद्योगिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारको साथै कानून र कानूनको सम्मान गर्ने सिद्धान्त अपनाएको छ।प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिहरू, छिमेकी वा सम्बन्धित अधिकार धारकहरू वा व्यावसायिक संघहरू जसले Almancax.com भित्रका केही सामग्रीहरूले व्यक्तिगत अधिकार, बौद्धिक र औद्योगिक अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्छन्,

  • उल्लङ्घनको विषय सामग्रीको URL ठेगाना र उल्लङ्घनको विषय सामग्रीको विषय,
  • यदि यो एक वास्तविक व्यक्ति हो भने, यो यसको पहिचान देखाउने कागजात हो; यदि यो एक कानूनी व्यक्ति हो भने, यो एक चेम्बर दर्ता प्रमाणपत्र हो; यदि यो एक व्यावसायिक संघ हो भने, यो आधिकारिक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लेटरहेड संग अनुरोध को एक पत्र हो। ।
  • पावर अफ अटर्नीबाट काम गर्ने अधिकार प्रयोग भएको खण्डमा, पावर अफ अटर्नी,
  • बौद्धिक र औद्योगिक अधिकार सम्बन्धी अनुरोधहरूमा आफू/उनी सही मालिक हुनुहुन्छ भनी देखाउने कागजात,
  • पूरा नाम / शीर्षक र स्पष्ट सम्पर्क ठेगाना

तिनीहरूले Almancax.com को ठेगानामा सूचना दिन सक्छन्: almacax@almancax.com, यदि तिनीहरूले यसलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस इलेक्ट्रोनिक सञ्चार ठेगानामा पुग्ने अनुरोधहरू र उजुरीहरू कानूनी सेवाद्वारा जाँच गरिनेछ, र यदि आवश्यक ठानेमा, उल्लङ्घनको विषयवस्तुहरू Almancax.com प्रणालीबाट सकेसम्म चाँडो हटाइनेछ र सम्बोधनकर्तालाई सूचित गरिनेछ।

GermanX - GermanX.com