स्क्यान कोटि

जर्मन अनुप्रयोगहरू, खेलहरू र फाईलहरू

जर्मन लर्निंग दस्तावेज, जर्मन अनुप्रयोग - खेल - कार्यक्रम

जर्मन परीक्षा प्रश्नहरू, सुरु Deutsch A1 परीक्षा प्रश्नहरू

जर्मन परीक्षा प्रश्नहरू, बाहिर निस्कने सुरु Deutsch A1 परीक्षा प्रश्नहरू

मोबाइल जर्मन स्क्रॉलको लागि मोबाइल फोन खेल

यो जाभा एप्लिकेसनहरूलाई समर्थन गर्ने सबै मोबाइल फोनहरूमा स्थापना गर्न सकिन्छ, यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ, तपाईंको लाइनबाट शीर्ष अप…

जर्मन शब्दावली यादव, हिडिंग शब्द गेम

जर्मन खेलहरू। जर्मन शब्दहरू सम्झनको लागि हिड्ने शब्द खेल। यस खेलमा तपाईले जर्मन शब्द पाउनुहुनेछ ...

A1 परीक्षा तयारी कार्यपुस्तिका र अडियो…

सबै सुरुवात सजिलो छ। Goethe-Zertifikat A1: Deutsch 1 तयारी फाइलहरू सुरु गर्नुहोस् यी फाइलहरू Goethe Institut हुन्...

मोबाइल फोनहरूको लागि स्लाइड शोको रूपमा जर्मन…

यो जाभा एप्लिकेसनहरूलाई समर्थन गर्ने सबै मोबाइल फोनहरूमा स्थापना गर्न सकिन्छ, यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ, तपाईंको लाइनबाट शीर्ष अप…

YDS 2006 जर्मन परीक्षा प्रश्नहरू र जवाफहरू

YDS 2006 जर्मन परीक्षा प्रश्न र उत्तरहरू। YDS 2006 जर्मन परीक्षा प्रश्न र उत्तरहरू .zip अभिलेखमा…

जर्मन शब्दावली लर्निंग र फास्ट वर्ड लेखन गेम

जर्मन छिटो शब्द लेखन र शब्द सम्झना खेल। यस खेलमा, धेरै जर्मन शब्दहरू एकै समयमा स्क्रिनमा हिंड्दै…

मोबाइल जर्मन - मोबाइल फोनहरूको लागि टर्की शब्दकोश…

मोबाइल जर्मन - मोबाइल फोनहरूको लागि टर्की शब्दकोश (जाभा) जाभा अनुप्रयोगहरूलाई समर्थन गर्ने सबै मोबाइल फोनहरू…