जर्मन Kelimelerआधारभूत जर्मन पाठ्यक्रम

जर्मन सिक्ने एप

जर्मन भाषण पैटर्न

जर्मन दैनिक सरल प्रश्नहरू

जर्मन दैनिक जीवन सरल प्रश्नहरू, जर्मन सामान्य कुराकानी सरल प्रश्नहरू, जर्मन आधारभूत प्रश्नहरू, जर्मन…

जर्मन टेन्सेस

एक जर्मन वाक्य बनाउँदै

नमस्ते साथीहरू, जर्मनमा वाक्यहरू निर्माण गर्ने बारे हाम्रो साइटमा धेरै लेखहरू छन्। हाम्रा धेरै साथीहरु…

उन्नत जर्मन पाठजर्मनी पोर्टल

जर्मन भिडियो पाठहरू

 1. 1 जर्मन नम्बरहरू, जर्मन नम्बरहरू पढ्दै, जर्मन नम्बरहरूको अभिव्यक्ति। जर्मन नम्बरहरू, मर्नुहोस् जाहलेन जर्मन नम्बरहरू, जर्मन नम्बरहरू पढ्दै, जर्मन नम्बरहरूको अभिव्यक्ति। जर्मन नम्बरहरू, मर्नुहोस् जाहलेन 12: 14
 2. 2 जर्मन परिचय, जर्मन बैठक अभिवादन, जर्मन बोल्ने ढाँचाहरू जर्मन परिचय, जर्मन बैठक अभिवादन, जर्मन बोल्ने ढाँचाहरू 10: 25
 3. 3 जर्मन क्रिया र जर्मन क्रिया अवधारणाहरू विषय अभिव्यक्ति जर्मन क्रिया र जर्मन क्रिया अवधारणाहरू विषय अभिव्यक्ति 12: 33
 4. 4 जर्मन पाठ, जर्मन वर्णमाला भिडियो पाठ जर्मन पाठ, जर्मन वर्णमाला भिडियो पाठ 09: 13
 5. 5 जर्मन भाषाहरू र देशहरू विषय अभिव्यक्ति, जर्मन देशहरू जर्मन भाषाहरू र देशहरू विषय अभिव्यक्ति, जर्मन देशहरू 07: 23
 6. 6 जर्मन EIN - EINE अपरिभाषित लेख विषय अभिव्यक्ति जर्मन EIN - EINE अपरिभाषित लेख विषय अभिव्यक्ति 04: 22
 7. 7 जर्मन वर्णमाला, जर्मन अक्षरहरू, जर्मन लिखित र उच्चारण। जर्मन वर्णमाला जर्मन वर्णमाला, जर्मन अक्षरहरू, जर्मन लिखित र उच्चारण। जर्मन वर्णमाला 08: 08
 8. 8 जर्मन घण्टा विषय अभिव्यक्ति UHRZEITEN जर्मन घण्टा विषय अभिव्यक्ति UHRZEITEN 09: 14
 9. 9 GERMAN MEIN DEIN possessive pronouns GERMAN MEIN DEIN possessive pronouns 06: 02
 10. 10 जर्मन घण्टा UHRZEITEN विषय अभिव्यक्ति जर्मन घण्टा UHRZEITEN विषय अभिव्यक्ति 03: 28
 11. 11 जर्मन PLURALs, MAKING PULLS जर्मन PLURALs, MAKING PULLS 04: 32
 12. 12 चिकन ब्रेस्ट र जुचीनी स्पेगेटी सुप्सको साथ चिकन ब्रेस्ट र जुचीनी स्पेगेटी सुप्सको साथ 11: 44
 13. 13 Sesame Street (Full Episode) - Halit Kıvanç (01.12.1989) Sesame Street (Full Episode) - Halit Kıvanç (01.12.1989) 31: 37जर्मन पाठ्यपुस्तक

जर्मन पाठ भिडियोहरू

जर्मन अनुप्रयोगहरू, खेलहरू र फाईलहरूअंग्रेजी पाठ

पैसा कमाउने तरिका

1 3