जर्मनको परिचय - मूल जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ

जर्मन सिकाउने विद्यार्थी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ

यो खण्डले जर्मनमा शुरुवात गर्नेहरू वा शुरुवातकर्ताहरूको लागि पाठ र आधारभूत अवधारणा समावेश गर्दछ। शीर्षकहरू तल क्रमबद्धमा सूचीबद्ध गरिएका छन्, उच्च स्तर माथिबाट तल जान्छ।तलका सबै विषयहरू पूरा गरेकाहरूका लागि, हाम्रो अर्को कोटी जर्मन टेन्सेज एण्ड सेन्टेंस सेक्शन हो। तल दिइएका सबै विषयहरू एलेमेन्क्स इन्स्ट्रक्टरहरू द्वारा तयार पारेका छन्, र एलेमेन्क्स फोरममा समर्थन पनि प्रदान गरिएको छ।

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीको बारेमा सामान्य जानकारी

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनी ALPHABET (दास डिसेच अल्फाबेट)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा हप्ताको दिन (चिन्ह)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ महीना र जर्मनी मा मौसमहरु

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मन देशहरु (ORDINALIZAHLEN)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मन संख्या र ठूलो संख्याका उदाहरणहरू

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मन नम्बरहरूमा असर

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ GERMANY मा नामहरू (सबभन्दा महत्त्वपूर्ण)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा व्यक्तिगत PRONOMINE

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा लेखहरू (लेख - Geschlechtsort)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा विशेष लेखहरू (बेस्टमिम्टे अभिलेख)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा प्रकाशित लेखहरू (विश्वस्तरीय लेख)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा लेखिएका लेखहरू

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मन मा प्रयोग लेखहरुको लागि टिप्स

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा (NUMBER) संख्याहरू NUMBER

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा जर्मनीको संख्या

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा राष्ट्रिय हल्लाहरू (डेकेनटिन डेर सबस्टन्टाइभ)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ NAME-GULMAN-I HALI (AKKUSATIV) मा NAME

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनी -ए हिली (डेटिव) मा प्रस्थान

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ NAME-GULMAN -IN HALI (GENITIV) मा NAME

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ हल्लाद्वारा जर्मनी र ड्राइभहरूमा व्यक्तिगत समय

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा टिमलिन (ओभरर)

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ जर्मनीमा विज्ञापनहरू र प्रशोधनहरू

जानकारी जर्मनको परिचय - आधारभूत जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ घटनाको GERMAN नाम ADJ मार२ विचारहरु "जर्मनको परिचय - मूल जर्मन र जर्मन व्याकरण पाठ"

    1. के तपाइँ कहिल्यै पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुन्छ कि तपाईंले थाहा पाउनुभयो वा होइन?

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * तिनीहरू संग चिह्नित छन्